Single Day

วันที่ 11 เดือน 11…วันฉลองของเหล่าคนโสด

ช่วงนี้ดูเหมือนกระแสวันที่ 11 เดือน 11 กำลังมาแรงมาก ๆ เพราะไม่ว่าจะห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่แอปพลิเคชันออนไลน์ ก็มีการจัดแคมเปญฉลองให้กับวันนี้ ตอนแรก […]