Siribuncha

พวกเห็นแก่ได้! ศิริบัญชา จวกพวกกักตุนแอลกอฮอล์ ช่วง โควิด19

ศิริบัญชา แบรนด์เจ้าของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผล โพสต์ผ่านเพจ Siribuncha ศิริบัญชา เพื่อชี้แจงหลังมีข่าวบุคคลมีการกักตุนสินค้า แอลกอฮอล์