SIRIVANNAVARI Bangkok

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงห่วงใยกลุ่มแพทย์ มอบหน้ากากผ้า-เจล ช่วง โควิด19

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์โควิด19 ที่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วโลก และประเทศไทย