Sky Doctor

ฝ่าสายฝน!ทีมแพทย์ Sky Doctor บิน เฮลิคอปเตอร์ ช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กหญิง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.23 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ Sky Doctor ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดตาก ขอสนันสนุนเฮลิคอปเตอร์