Skype

Skype ส่งเงินหากันผ่านแชทได้แล้ว

Skype ส่งเงินหากันผ่านแชทได้แล้ว อีกหนึ่งเทคโนโลยีทางการเงินก็คือการโอนเงินออนไลน์ ที่ปัจจุบันมีแอปฯ อยู่มากมายหลากหลายที่สามารถโอนเงินให้กันได้ผ่านช่ […]

Skype ใน BMW มาแน่เร็วๆ นี้

Skype ใน BMW มาแน่เร็วๆ นี้ Microsoft และ BMW มีความเคลื่อนไหวใหม่มาฝาก เมื่อล่าสุดทั้งสองได้มีการตกลงกันว่าจะใส่ Skype ใน BMW รองรับการประชุมบนรถยนต์ […]