SLT001M

กรมอุทยาน พบ ‘เสือโคร่ง’ ตัวแรก บนผืนป่าเขตสลักพระ พร้อมตั้งชื่อ ‘SLT001M’

นายไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้รายงานความคืบหน้ากรณีพบเสือโคร่งในพื้นที่เขตฯ จากการตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า