Smart City

กฟน. จับมือจุฬาฯ ร่วมพัฒนา Smart City พื้นที่สยามใจกลาง กทม. | Bright news Headline 9 มี.ค. 62

กฟน. จับมือจุฬาฯ ร่วมพัฒนา Smart City พื้นที่สยาม ใจกลางกรุงเทพมหานคร วันที่ 5 เมษายน 2562 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้ […]