Smart Job Wallet

ก.แรงงาน ปล่อย “Smart Job Wallet” จัด หางาน เชิงรุก เข้าถึงง่าย รับการเปลี่ยนแปลงยุค New Normal

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัด หางาน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย