Smart Restaurant 2020

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดอบรม ยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดอบรมหลักสูตร Smart Restaurant 2020 โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญติวเข้มผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 2 กลุ่ม คือ มือใหม่กับมือโปร