Smile to pay

Smile to pay จ่ายเงินง่ายแค่ยืนยิ้มอยู่หน้าเครื่อง 

Smile to pay จ่ายเงินง่ายแค่ยืนยิ้มอยู่หน้าเครื่อง  ปัจจุบันเทคโนโลยีการจ่ายเงินก้าวล้ำทันสมัยขึ้นทุกที ทุกวันนี้เราคงคุ้นเคยดีกับการจ่ายเงินออนไลน์ ร […]