Spider-Man: No Way Home

Sony ฮึ่ม ไล่ลบคลิป ตัวอย่าง Spider-Man: No Way Home หลุดว่อนทั่วโซเชี่ยล

Sony ไล่ลบคลิป ตัวอย่าง Spider-Man: No Way Home หลุด โดยทีมงาน Visual Effects เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นในวงการภาพยนตร์ต่างประเทศ เมื่อตัวอย่างภาพยนตร์ฟอร์ […]