Sporty Spice

Spice Girls ประกาศรวมตัวทัวร์คอนเสิร์ตปีหน้า

Spice Girls เป็นกลุ่มศิลปินหญิงจากอังกฤษเริ่มก่อตั้งวงในปี พ.ศ.2537  Spice Girls มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน เมลานี ซี ฉายา “Sporty Spice”, เอ็มม่า บันทัน ฉา […]