Street Food

กทม. ปัดข่าวคืนพื้นที่หาบเร่-แผงลอย ชี้เล็งจัด Street Food

Street Food โฆษก กทม.ยืนยัน กทม.ไม่อนุญาตให้กลับมาทำการค้าแบบเดิมเหมือนก่อนมีการจัดระเบียบ เล็งจัด street food กระตุ้นเศรษฐกิจ