Super Full Moon

สวยงาม! เผยภาพการทำความสะอาด Super Full Moon พระจันทร์ ใกล้โลก

วานนี้ 8 เมษายน 63 ที่มีปรากฏการณ์ Super Full Moon พระจันทร์ ใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 7 ปี เพจ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page ได้

เผยภาพอลังการ จันทร์เต็มดวงใกล้โลก ที่สุดในรอบปี

เผยภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีสุดอลังการ คืนมาฆบูชา 19 กุมภาพันธ์ 2562 ขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ในระยะไกลโลกที่สุด 14 % สว่างกว่า 30% ประชาชนร […]