Super Moon

อย่าพลาด! คืนนี้ 8 เมษายน พระจันทร์เต็มดวง ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี

พระจันทร์เต็มดวง ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนประชาชนชมปรากฏการณ์ ผ่านบทความบนเว็บไซต์