Superspread

เอาแล้ว! หมอยง ชี้ โรงพยาบาล อาจเป็นอีกจุดแพร่ระบาด โควิด19

โควิด19 — หมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์