Sustainable Destinations TOP100

เชียงคาน และ ในเวียง เข้าสู่สุดยอด 100 อันดับ แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลกปี 2563

เชียงคาน และ ในเวียง สองสุดยอดตำบลจากจังหวัดเลยและจังหวัดน่าน ขึ้นโผ 100 อันดับแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก แม้เกณฑ์การตัดสินในปีนี้