SUV

ค่ายรถญี่ปุ่นมีหนาว!! เกรทวอลล์จีน ลุยขายรถยนต์ ในไทยปีหน้า 64 ดัน กระบะ-SUV สู้ตลาด

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังให้ นายจาง เจียหมิง ประธานกลุ่มบริษัท เกรท วอลล์ มอร์เตอร์ส