Tcas ปีการศึกษา 2562

ทปอ.มึนตึ๊บ! ข้อมูล TCAS เลขประจำตัวนักเรียน 7 หมื่นคนซ้ำกัน

ทปอ.เผย สพฐ.จัดส่งข้อมูลระเบียนนักเรียนเพื่อใช้ประกอบ TCAS ปีการศึกษา 2562 ให้เรียบร้อยแล้ว แต่มึนตึ๊บ! พบเลขประจำตัวเด็ก 7 หมื่นคนซ้ำกัน เร่งประสานแก […]