TEPCoT รุ่น 13

เหล่าบิ๊กผู้บริหารระดับสูง TEPCoT รุ่น 13 ตบเท้าลุยพื้นที่ EEC เจาะยุทธศาสตร์อนาคตประเทศ

เหล่าบิ๊กผู้บริหารระดับสูง TEPCoT รุ่น 13 ตบเท้าลุยพื้นที่ EEC !! นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT รุ่น 13