Terrafugia

Terrafugia บริษัทผู้พัฒนารถบินได้ถูก Volvo ซื้อเรียบร้อยแล้ว

Terrafugia บริษัทผู้พัฒนารถบินได้ถูก Volvo ซื้อเรียบร้อยแล้ว มีข่าวว่าบริษัท Volvo ได้เข้าซื้อกิจจการของบริษัท Terrafugia ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาเทคโนโลยี […]