TG UNION

ค้านแยกโครงสร้าง!สหภาพ การบินไทย แถลงจุดยืนเป็น รัฐวิสาหกิจ

การบินไทย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย โพสต์ผ่านเพจ TG UNION แถลงการณ์แสดงจุดยืนในการดูแล บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)