THAI Smile Airways

ไทยสมายล์ จัดที่นั่งแบบเว้นที่ รับมาตรการ Social Distancing สกัดโควิด-19

ไทยสมายล์ เพิ่มมาตรการ Social Distancing จัดที่นั่งแบบที่เว้นที่ให้กับผู้โดยสารในทุกเที่ยวบิน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19