Thai stop COVID-19

เตรียมเปิดเมือง! ภูเก็ต ต้อนรับนักเที่ยว สุดล้ำผุดแอปฯป้องกัน โควิด

ภูเก็ต เตรียมเปิดเมืองให้นักท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากที่ผ่านมามีการเตรียมความพร้อมเมืองภูเก็ต อย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ