Thai Talent Training

เด็กไทยคว้า32รางวัลแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

เด็กไทยสร้างชื่อบนเวทีแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 คว้ารางวัลรวม 32 รางวัล เป็นรางวัลเหรียญทอง 15 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน 10 รางวัล รางวัลเหรียญทองแ […]