Thailand Big move Road Safety

สสส. จับมือ สช. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับภาคประชาชน

สสส. จับมือ สช. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับภาคประชาชน ประสานเครือข่ายรัฐ-ภาคเอกชน-ประชาชน เปิดพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัด ร่วมแก้ 30 จุดเสี่ยง สร้างถนนปลอดภัย […]