Thailand Job Expo 2020

ใครตกงานต้องดู! Thailand Job Expo 2020 กันยายนนี้เปิดรับงาน 1 ล้านตำแหน่ง

Thailand Job Expo 2020 เปิดรับตำแหน่งงาน 1 ล้านตำแหน่ง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ เตรียมจัดช่วงเดือนกันยายนนี้