THE BLACK TAPE PROJECT

ใจไม่ถึงห้ามดู…มิติใหม่แห่งวงการแฟชั่น “The black tape project”

เป็นที่รู้ๆกันว่าแฟชั่น การแต่งตัวถือว่าเป็นของที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามานาน และแฟชั่นก็ยังเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเปลี่ยนไปได้เร็วมาก พอม […]