The box กล่องความหวัง

เดินหน้าเลือกตั้งกับกกต. เสนอตอน The box กล่องความหวัง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี สร้างสรรค์รายการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมใ […]