The Brother

โจ๋ทำคลิป “วางเหรียญบนรางรถไฟ” เลียนแบบ My Mate Nate

และแล้วก็เกิดขึ้นจนได้กับพฤติกรรมเลียนแบบยูทูปเบอร์ดัง My Mate Nate ที่ถูกสังคมประณามพฤติสุดพิเรนทร์ “วางเหรียญบนรางรถไฟ” เพื่อทดสอบความแข […]