The Hunchback of Notre Dame

เมื่อคนค่อมแห่ง Notre Dame กำลังจะมีชีวิต

ถ้าพูดถึงการ์ตูนชื่อดังของ Walt Disney ไบรท์ออนไลน์ เชื่อว่าจะต้องมีคนนึกถึงเรื่อง “The Hunchback of Notre Dame” หรือชื่อไทยว่า “คนค่อมแห่งน็อทร์-ดาม” […]