The Journey To Chaina

ห้ามพลาด!!! หนังสือเผยความลับด้านมืดของ…เฉินหลง

เฉินหลง หรือแจ๊กกี้ ชาน มีชื่อจริงว่า เฉิน กั่งเซิง นอกจากเป็นนักแสดงแล้ว เฉินหลงยังติด 1 ใน 10 คนดังผู้ใจบุญของโลกอีกด้วย ในปี พ.ศ.2558 นิตยสารฟอบส์ไ […]