The Life of Mary Queen of Scots

Mary Queen of Scots ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ของพระนางแมรี่

เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าจับตามองอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจะเข้าฉายในสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวานี้กับ ‘Mary Queen of Scots’ เรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ขอ […]