The Quarter Residence

กำลังใจสู้ โควิด19 ! The Quarter Residence เปิดโรงแรมให้แพทย์พักฟรี

โควิด19 โรงแรม The Quarter Residence ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก ร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โควิด19