The Return of Superman

แทฮัน มินกุก มันเซ แฝด 3 จากแดนกิมจิ โตแล้ว! ฉายแววโอปป้า

แทฮัน มินกุก มันเซ หลายคนที่เคยดูรายการ The Return of Superman วาไรตี้เกาหลี ตามติดชีวิตเด็ก คงต้องคุ้นเคยหรือรู้จักกับ เด็กแฝดสาม