The Space : Someone

The Space : Someone คุยกับ ท็อป จิรายุส พ่อมดการเงินไทย (คลิป)

ท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา พ่อมดการเงินไทย ถ่ายทอดมุมมองการเงินแบบเอ็กซ์คลูซีฟผ่าน The Space : Someone ถึงระบบการเงินโลก