The United Church of Bacon

“ลัทธิเบคอน” ลัทธินี้มีอยู่จริง คุณอยากอยู่ไหม?

เมื่อ 3 ปีที่แล้ว หากใครยังจำได้กับเรื่องราวของคนไทยคนหนึ่ง ที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพบัตรประชาชนของเขา ซึ่งระบุศาสนาว่าเป็น “ลัทธิเบคอน” จากข่าวนี้ก […]