Thorium oxide

ข่าวลือที่ว่าเลนส์มือหมุนทำให้เป็นมะเร็งไม่เป็นความจริง

ข่าวลือที่ว่าเลนส์มือหมุนทำให้เป็นมะเร็งไม่เป็นความจริง เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวลือออกมาว่าเลนส์กล้องมือหมุน เลนส์วินเทจ มีสารก่อมะเร็งที่ทำให้ผู้ใช้มีค […]