Tigerair Australia

ทนพิษโควิดไม่ไหวอีกราย Tigerair Australia ประกาศปิดกิจการ

Tigerair Australia จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทั่วโลกนั้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิต