Timo Helgert

งานเข้า SM!! เอ็มวี Black Mamba ของ aespa เลียนแบบงานคนอื่น? เจ้าของผลงานเตรียมฟ้อง?!

เอ็มวี Black Mamba ของ aespa เกิร์ลกรุ๊ปแกะกล่องจาก SM Entertainment ถูกกล่าวอ้างว่าลอกเลียนแบบผลงานจากศิลปินหลายราย ล่าสุดด้านเจ้าของผลงาน