Titans

นักกิจกรรมข้ามเพศ แถมหูหนวกถูกเลือกให้แสดงใน Titans ซีซัน 2

Chella Man คือชาวจีนผู้ซึ่งหูหนวกแถมยังเป็นนักกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการข้ามเพศอีกด้วย ตอนนี้เขาได้รับเลือกจาก DC Universe ให้รับบทแสดงเป็น Joseph Wils […]