TNT

“ เต้ มงคลกิตติ์ ” พกชิ้นส่วน TNT เข้าสภาฯ พิสูจน์เครื่องตรวจระเบิดใช้งานไม่ได้!!

เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พกชิ้นส่วน TNT เข้าสภาฯ พิสูจน์เครื่องตรวจระเบิดใช้ไม่ได้ เตรียมส่งมอบเครื่องรุ่นใหม่จากอเมริกาใช้ในงานประชุมอาเซียน