TOSHIBA

TOSHIBA ยุติธุรกิจคอมพิวเตอร์ หลังอยู่มานานกว่า 35 ปี

แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น TOSHIBA (โตชิบา) ได้โบกมือลาวงการคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการ หลังอยู่มานานกว่า 35 ปี