Touji

สิ่งที่คนญี่ปุ่นทำในวัน ‘เหมายัน’ (เห-มา-ยัน) จะมีอะไรบ้างนะ?

ในวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้บอกว่าเป็นวัน ‘เหมายัน’ (เห-มา-ยัน) หรือ ‘Winter Solstice’ วันที่ช่วง […]