TPMAP

พลเอก ประวิตร นำทัพแก้จนด้วย TPMAP น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ สู่ โคกหนองนา โมเดล

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ นำทัพแก้จนด้วย TPMAP และน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล