TPP

“พล.อ.ประจิน” เผย “เจโทร” ขอไทยชัดเจนร่วม TPP

“พล.อ.ประจิน” เผย “เจโทร” ยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทย ขอไทยชัดเจนร่วม TPP พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เข้า […]