Train to Busan

เมเจอร์ ย้อนความมันส์ปลุก Train to Busan กลับมาฉายอีกครั้ง เริ่ม 16 กรกฎาคมนี้

Train to Busan เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ปลุกกระแสฟีเวอร์ความคลั่งของ “ซอมบี้” ให้กลับมาอีกครั้ง เพื่อต้อนรับการกลับมาของภาคต่อ Train to Busan