VR

12 เทรนด์ไอทีบนมือถือในปี 2018 ที่จะเข้ามาเปลี่ยนทุกไลฟ์สไตล์

12 เทรนด์ไอทีบนมือถือในปี 2018 ที่จะเข้ามาเปลี่ยนทุกไลฟ์สไตล์ ในโลกไอทีที่ไม่วันหยุดนิ่งและยังคงมีของเล่นใหม่มาให้มนุษย์ได้ใช้งานกันอยู่เสมอ พร้อมกับเ […]

จริงหรือที่ว่า “แว่นตาอัจฉริยะ” จะมาแทน “สมาร์ทโฟน”

จริงหรือที่ว่า “แว่นตาอัจฉริยะ” จะมาแทน “สมาร์ทโฟน” ทุกวันนี้เราทั้งหลายรู้ดีว่าสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเสมือนอวัยวะอีกหนึ่งชิ้นขอ […]