Waiting List

“เสมา1” ให้คำมั่นลุยแก้ปัญหาเต็มสูบ ยกครูบุคลากรทรงคุณค่า-นัดหน้าสัญจรเหนือ

“เสมา 1” เดินสายสัญจรรับฟังเสียงครูทั่วประเทศ ให้คำมั่น พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ ยกให้ครูเป็นบุคลากรทรงคุณค่า เปิดช่องทางนัดพบครู