WEF

รองจากสหรัฐฯ!!! สิงคโปร์ครองตำแหน่งประเทศที่ขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

โดยปกติแล้วเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมของแต่ละประเทศ จะเป็นตัวชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ในทุกปีจึงมีการจัดอ […]

ไทยร่วง! อยู่อันดับ 38 มีศักยภาพแข่งขันทางเศรษฐกิจ

WEF จัดอันดับความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 140 ประเทศทั่วโลก ไทยร่วงจากอันดับ 34 มาอยู่ที่ 38 ขณะที่สหรัฐอเมริกาขึ้นแท่นอันดับ 1 สิงคโปร์ 2 เยอรมนีท […]